0914 902 499
99 TL2, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Hồ Chí Minh
honghoangkim499@gmail.com

Liên hệ

Liên hệ

Trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào cần liên hệ. Quý khách hàng có thể liên lạc với Hoàng Kim qua các thông tin sau:

Email: honghoangkim499@gmail.com
Điện thoại: 0914 902 499

Trụ sở: 99 TL2, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Hồ Chí Minh – 150 QL 22 Tân Thông Hội, Củ Chi, TP. HCM

Quý khách có thể đến trực tiếp văn phòng tại 99 TL2, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Hồ Chí Minh – 150 QL22 Tân Thông Hội Củ Chi TP. HCM

Mọi ngày: 8h đến 18h.